Resolucions publicades
i comunicacions per l’administració

Actuacions possibles

1

Es publica la informació del projecte i de l’estudi d’impacte

Trenta dies hàbils des de la publicació (de dilluns a divendres)

El termini de les publicacions, que normalment és de trenta dies hàbils, pot ser reduït per a diversos tràmits, excepte en el cas de l’avaluació ambiental. Si s’estableix un termini menor, s’han de presentar al·legacions en el termini indicat en la resolució, però s’ha d’argumentar, en primer lloc, la il·legalitat de la reducció del període.

Després d’aquest termini, si es descobreixen noves dades o s’obtenen informes addicionals d’ajuntaments o altres organismes, encara és possible presentar al·legacions. Aquestes al·legacions es tindran en compte en elaborar la proposta de resolució.

Les interessades tenen el dret a assenyalar defectes en la tramitació, incloent-hi la violació de terminis o l’omissió de tràmits corregibles abans de la resolució final, la qual cosa pot donar lloc a la imposició de sancions disciplinàries, si correspon.

Presentar al·legacions

Preu

Gratuït

Lloc

El mateix organisme que fa l’exposició pública

Trenta dies hàbils
des de la publicació
(de dilluns a divendres)

Trenta dies hàbils des de la publicació (de dilluns a divendres)

El termini de les publicacions, que normalment és de trenta dies hàbils, pot ser reduït per a diversos tràmits, excepte en el cas de l’avaluació ambiental. Si s’estableix un termini menor, s’han de presentar al·legacions en el termini indicat en la resolució, però s’ha d’argumentar, en primer lloc, la il·legalitat de la reducció del període.

Després d’aquest termini, si es descobreixen noves dades o s’obtenen informes addicionals d’ajuntaments o altres organismes, encara és possible presentar al·legacions. Aquestes al·legacions es tindran en compte en elaborar la proposta de resolució.

Les interessades tenen el dret a assenyalar defectes en la tramitació, incloent-hi la violació de terminis o l’omissió de tràmits corregibles abans de la resolució final, la qual cosa pot donar lloc a la imposició de sancions disciplinàries, si correspon.

Tres mesos des que es va presentar l’al·legació

Màxim d’un mes

Resposta de l’administració

Si no hi ha cap resposta
per part de l’administració

Tres mesos des que es va presentar l’al·legació

Màxim d’un mes

Màxim d’un mes

La responsabilitat de respondre recau en l’administració, no en la promotora. La llei de transparència (19/2013) estableix un termini d’un mes per a notificar la resolució d’accés a la informació pública.

La jurisprudència estableix que l’administració ha de considerar les al·legacions i proporcionar una resposta específica. En cas de falta de resposta durant tres mesos, es pot recórrer a la Conselleria de Transparència o al Síndic de greuges.

Recurs

Preu

Gratuït

Lloc

Conselleria de Transparència

i Síndic de greuges

2

Es formula la declaració d’impacte ambiental

Opció de denúncia per delicte ambiental

Preu

Gratuït

Lloc

Fiscalia de Medi Ambient

Fiscalia de Sala i Urbanisme de la Fiscalia General de l’Estat espanyol.

Modalitat de presentació

es pot presentar per correu electrònic

Fins que no existisca una resolució de l’administració (per exemple, una declaració d’impacte ambiental) no es pot presentar denúncia contra ella.

3

Es publica la resolució amb l’autorització administrativa prèvia

Recurs d’alçada

CONTRA LA RESOLUCIÓ QUE CONTÉ LA AUTORITZACIÓ ADMINISTRATIVA PRÈVIA I CONTRA LA DECLARACIÓ D'IMPACTE AMBIENTAL.

Preu

Gratuït

Lloc

El mateix organisme que fa l’exposició pública

Aquest recurs d’alçada es basarà en les al·legacions que presentem en el seu moment i en el que s’extrega de la declaració d’impacte ambiental i en el que s’extrega de l’autorització administrativa (el recurs d’alçada és gratuït).

Màxim de dos mesos
des de la resposta

Resposta al recurs d’alçada

tres mesos si no hi ha resposta

Si no hi ha cap resposta per part de l'administració en tres mesos o passen dos mesos com a màxim des de la resposta

Tres mesos
si no hi ha resposta

Recurs contenciós administratiu

Preu

aproximadament 8.000 €

Modalitat de presentació

Presentat per una procuradora

Es necessita advocat

Mesures cautelars
de paralització de
la resolució

Per a presentar el recurs contenciós és necessari que estiga doblement legitimat:

1/ Que l’associació tinga més de dos anys d’inscripció en el registre i que entre les seues comeses tinga la defensa del medi ambient o del territori.

2/ Que existisca una acta on es reculla la decisió de l’assemblea de l’associació de presentar el recurs contenciós administratiu contra aquesta resolució i que, precisament, siga la persona indicada en aquesta acta qui el presente. Aquests dos factors possibiliten la sol·licitud de justícia gratuïta.

4

Autorització administrativa per a la construcció